Oppgradert kartløsning i Skrednett

23.01.2015 15:19:00

Kartløsningen i skrednett er nå integrert med NVEs kartløsning NVE Atlas og oppgradert for bedre brukeropplevelse og stabilitet. Test kartløsningen ved å benytte knappene over.

Skredregistrering på nett

12.01.2015 09:49:00

Nå kan du registrere informasjon om skredhendelser på http://www.skredregistrering.no/. Informasjonen lagres i skredhendelsesdatabasen hos NVE og er tilgjengelig på Skrednett og NVE Atlas...


Faginformasjon | Nyttige lenker | Om dataene | Nedlastning / WMS