Faresonekart skred for Ørsta kommune

14.04.2015 07:48:00

Tirsdag 14. april overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) faresonekart for skred til Ørsta kommune.

Oppgradert kartløsning i Skrednett

23.01.2015 15:19:00

Kartløsningen i skrednett er nå integrert med NVEs kartløsning NVE Atlas og oppgradert for bedre brukeropplevelse og stabilitet. Test kartløsningen ved å benytte knappene over.


Faginformasjon | Nyttige lenker | Om dataene | Nedlastning / WMS