Faresonekart skred for Balestrand kommune

07.04.2014 12:36:00

Tirsdag 8. april overleverer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) faresonekart skred til Balestrand kommune. 

Kvikkleirekart for Snåsa kommune

01.04.2014 08:29:00

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført kartlegging av kvikkleiresoner med hensyn på store skred i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag. Det er kartlagt 27 kvikkleiresoner hvorav 5 soner har høyeste faregrad. Én sone har nest høyeste ri...


Faginformasjon | Nyttige lenker | Om dataene | Nedlastning / WMS