Kvikkleirekart for seks kommuner i Møre og Romsdal

23.04.2014 07:33:00

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført kartlegging av kvikkleiresoner med hensyn på store skred i utvalgte områder i Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset og Tingvoll kommuner.

Faresonekart skred for Balestrand kommune

07.04.2014 12:36:00

Tirsdag 8. april overleverer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) faresonekart skred til Balestrand kommune. 


Faginformasjon | Nyttige lenker | Om dataene | Nedlastning / WMS