Landsdekkende aktsomhetskart for jord- og flomskred

15.05.2014 08:36:00

NVE publiserer aktsomhetskart for jord- og flomskred. Aktsomhetskartet viser områder med potensiell fare for jord- og flomskred. Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare.

Faresonekart skred for Loppa kommune

05.05.2014 08:30:00

Mandag 5. mai overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) faresonekart for skred til Loppa kommune.


Faginformasjon | Nyttige lenker | Om dataene | Nedlastning / WMS