Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Sikringstiltak

03.02.2012 | 06:39

Sikringstiltak er fysiske tiltak som enten skal hindre erosjon, redusere sannsynligheten for at skred utløses, eller skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann.